Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice
Fihrist
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de figuras
Figürler Listesi
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de tabelas
Tablolar Listesi
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apêndice
Ek / İlave
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossário
Terimler Sözlüğü
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Kaynakça
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice
İndeks / Endeks / Katalog
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie