Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice
목차
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de figuras
인물 리스트
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de tabelas
표 리스트
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apêndice
부록
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossário
어휘 사전
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
관계 서적 목록
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice
인덱스 (색인)
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie