Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice
Indice analitico
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de figuras
Indice delle immagini
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de tabelas
Indice delle tabelle
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apêndice
Appendice
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossário
Glossario
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Bibliografia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice
Catalogo
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie