Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice
Tartalomjegyzék
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de figuras
Ábrák listája
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de tabelas
Táblázatok listája
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apêndice
Függelék
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossário
Szójegyzék
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Bibliográfia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice
Tárgymutató
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie