Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice
Πίνακας Περιεχομένων
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de figuras
Κατάλογος Σχημάτων
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de tabelas
Κατάλογος Πινάκων
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apêndice
Παράρτημα
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossário
Γλωσσάριο
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Βιβλιογραφία
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice
Ευρετήριο
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie