Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice
Table des matières
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de figuras
Liste des figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de tabelas
Liste des tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apêndice
Annexe
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossário
Glossaire
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Bibliographie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie