Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice
فهرس المحتويات
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de figuras
قائمة الأشكال
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de tabelas
قائمة الجداول
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apêndice
ملحق
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossário
مسرد المصطلحات
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
ببليوغرافيا
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice
فهرس الموضوعات
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie