Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Inhoudsopgave
Cuprins
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Afbeeldingenlijst
Lista figurilor
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellenlijst
Lista tabelelor
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Bijlage
Anexă
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Verklarende woordenlijst
Glosar
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografie
Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Register
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie