Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Inhoudsopgave
Spis treści
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Afbeeldingenlijst
Wykaz danych
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellenlijst
Wykaz tabel
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Bijlage
Aneks
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Verklarende woordenlijst
Słowniczek
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografie
Bibliografia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Register
Indeks
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie