Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Inhoudsopgave
Indholdsfortegnelse
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Afbeeldingenlijst
Figuroversigt
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellenlijst
Tabelliste
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Bijlage
Appendiks
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Verklarende woordenlijst
Ordliste
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografie
Bibliografi
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Register
Indeks
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie