Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

목차
目次
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
인물 리스트
統計の一覧
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
표 리스트
表の一覧
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
부록
付録
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
어휘 사전
用語解説
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
관계 서적 목록
参考文献一覧
Een lijst met geraadpleegde literatuur
인덱스 (색인)
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie