Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

목차
Tartalomjegyzék
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
인물 리스트
Ábrák listája
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
표 리스트
Táblázatok listája
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
부록
Függelék
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
어휘 사전
Szójegyzék
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
관계 서적 목록
Bibliográfia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
인덱스 (색인)
Tárgymutató
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie