Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

목차
अनुक्रम
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
인물 리스트
आंकड़ों की सूची
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
표 리스트
तालिकाओं की सूची
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
부록
परिशिष्ट
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
어휘 사전
शब्दावली
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
관계 서적 목록
संदर्भग्रंथ सूची
Een lijst met geraadpleegde literatuur
인덱스 (색인)
अनुक्रमणिका
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie