Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

목차
Πίνακας Περιεχομένων
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
인물 리스트
Κατάλογος Σχημάτων
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
표 리스트
Κατάλογος Πινάκων
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
부록
Παράρτημα
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
어휘 사전
Γλωσσάριο
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
관계 서적 목록
Βιβλιογραφία
Een lijst met geraadpleegde literatuur
인덱스 (색인)
Ευρετήριο
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie