Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

목차
Table des matières
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
인물 리스트
Liste des figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
표 리스트
Liste des tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
부록
Annexe
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
어휘 사전
Glossaire
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
관계 서적 목록
Bibliographie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
인덱스 (색인)
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie