Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

목차
目录
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
인물 리스트
图表目录
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
표 리스트
数表目录
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
부록
附录
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
어휘 사전
术语表
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
관계 서적 목록
参考书目
Een lijst met geraadpleegde literatuur
인덱스 (색인)
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie