Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

目次
Inhoudsopgave
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
統計の一覧
Afbeeldingenlijst
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
表の一覧
Tabellenlijst
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
付録
Bijlage
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
用語解説
Verklarende woordenlijst
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
参考文献一覧
Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
索引
Register
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie