Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

目次
Inhaltsverzeichnis
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
統計の一覧
Abbildungsverzeichnis
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
表の一覧
Tabellenverzeichnis
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
付録
Anhang
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
用語解説
Glossar
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
参考文献一覧
Literaturverzeichnis
Een lijst met geraadpleegde literatuur
索引
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie