Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

目次
目录
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
統計の一覧
图表目录
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
表の一覧
数表目录
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
付録
附录
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
用語解説
术语表
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
参考文献一覧
参考书目
Een lijst met geraadpleegde literatuur
索引
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie