Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

目次
فهرس المحتويات
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
統計の一覧
قائمة الأشكال
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
表の一覧
قائمة الجداول
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
付録
ملحق
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
用語解説
مسرد المصطلحات
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
参考文献一覧
ببليوغرافيا
Een lijst met geraadpleegde literatuur
索引
فهرس الموضوعات
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie