Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Indice analitico
Inhoudsopgave
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Indice delle immagini
Afbeeldingenlijst
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Indice delle tabelle
Tabellenlijst
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendice
Bijlage
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossario
Verklarende woordenlijst
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Catalogo
Register
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie