Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Indice analitico
Table of Contents
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Indice delle immagini
List of Figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Indice delle tabelle
List of Tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendice
Appendix
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossario
Glossary
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Bibliography
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Catalogo
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie