Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Indice analitico
Inhaltsverzeichnis
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Indice delle immagini
Abbildungsverzeichnis
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Indice delle tabelle
Tabellenverzeichnis
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendice
Anhang
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossario
Glossar
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Literaturverzeichnis
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Catalogo
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie