Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Indice analitico
目录
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Indice delle immagini
图表目录
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Indice delle tabelle
数表目录
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendice
附录
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossario
术语表
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
参考书目
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Catalogo
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie