Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Tartalomjegyzék
Obsah
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Ábrák listája
Seznam hodnot
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Táblázatok listája
Seznam tabulek
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Függelék
Příloha
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Szójegyzék
Glosář
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliográfia
Seznam pramenů/Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Tárgymutató
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie