Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Tartalomjegyzék
Índice
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Ábrák listája
Lista de figuras
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Táblázatok listája
Lista de tabelas
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Függelék
Apêndice
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Szójegyzék
Glossário
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliográfia
Bibliografia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Tárgymutató
Índice
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie