Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Tartalomjegyzék
Inhaltsverzeichnis
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Ábrák listája
Abbildungsverzeichnis
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Táblázatok listája
Tabellenverzeichnis
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Függelék
Anhang
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Szójegyzék
Glossar
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliográfia
Literaturverzeichnis
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Tárgymutató
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie