Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

अनुक्रम
Inhoudsopgave
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
आंकड़ों की सूची
Afbeeldingenlijst
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
तालिकाओं की सूची
Tabellenlijst
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
परिशिष्ट
Bijlage
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
शब्दावली
Verklarende woordenlijst
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
अनुक्रमणिका
Register
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie