Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

अनुक्रम
Indholdsfortegnelse
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
आंकड़ों की सूची
Figuroversigt
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
तालिकाओं की सूची
Tabelliste
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
परिशिष्ट
Appendiks
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
शब्दावली
Ordliste
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografi
Een lijst met geraadpleegde literatuur
अनुक्रमणिका
Indeks
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie