Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Πίνακας Περιεχομένων
Obsah
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Σχημάτων
Seznam hodnot
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Πινάκων
Seznam tabulek
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Παράρτημα
Příloha
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Γλωσσάριο
Glosář
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Βιβλιογραφία
Seznam pramenů/Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Ευρετήριο
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie