Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Πίνακας Περιεχομένων
Tartalomjegyzék
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Σχημάτων
Ábrák listája
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Πινάκων
Táblázatok listája
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Παράρτημα
Függelék
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Γλωσσάριο
Szójegyzék
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Βιβλιογραφία
Bibliográfia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Ευρετήριο
Tárgymutató
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie