Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Πίνακας Περιεχομένων
Enhavtabelo
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Σχημάτων
Listo de Figuroj
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Πινάκων
Listo de Tabloj
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Παράρτημα
Apendico
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Γλωσσάριο
Glosaro
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Βιβλιογραφία
Bibliografio
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Ευρετήριο
Indekso
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie