Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Πίνακας Περιεχομένων
Table of Contents
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Σχημάτων
List of Figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Πινάκων
List of Tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Παράρτημα
Appendix
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Γλωσσάριο
Glossary
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Βιβλιογραφία
Bibliography
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Ευρετήριο
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie