Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Πίνακας Περιεχομένων
Indholdsfortegnelse
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Σχημάτων
Figuroversigt
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Πινάκων
Tabelliste
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Παράρτημα
Appendiks
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Γλωσσάριο
Ordliste
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Βιβλιογραφία
Bibliografi
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Ευρετήριο
Indeks
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie