Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Πίνακας Περιεχομένων
目录
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Σχημάτων
图表目录
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Κατάλογος Πινάκων
数表目录
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Παράρτημα
附录
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Γλωσσάριο
术语表
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Βιβλιογραφία
参考书目
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Ευρετήριο
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie