Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table des matières
Mục lục
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Liste des figures
Hình minh họa
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Liste des tables
Bảng biểu
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Annexe
Phụ lục
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossaire
Bảng thuật ngữ
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliographie
Tài liệu tham khảo
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Mục lục tra cứu
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie