Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table des matières
Содержание
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Liste des figures
Список тезисов
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Liste des tables
Список таблиц
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Annexe
Приложения
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossaire
Глоссарий
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliographie
Библиография
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Индекс, указатель
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie