Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table des matières
Índice
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Liste des figures
Lista de figuras
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Liste des tables
Lista de tabelas
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Annexe
Apêndice
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossaire
Glossário
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliographie
Bibliografia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Índice
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie