Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table des matières
Table of Contents
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Liste des figures
List of Figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Liste des tables
List of Tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Annexe
Appendix
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossaire
Glossary
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliographie
Bibliography
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie