Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Sisällysluettelo
Содержание
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Kuvaluettelo
Список тезисов
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Taulukkoluettelo
Список таблиц
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Liitteet
Приложения
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Sanaluettelo
Глоссарий
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Библиография
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Hakemisto
Индекс, указатель
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie