Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Sisällysluettelo
Table des matières
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Kuvaluettelo
Liste des figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Taulukkoluettelo
Liste des tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Liitteet
Annexe
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Sanaluettelo
Glossaire
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Bibliographie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Hakemisto
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie