Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Sisällysluettelo
Enhavtabelo
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Kuvaluettelo
Listo de Figuroj
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Taulukkoluettelo
Listo de Tabloj
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Liitteet
Apendico
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Sanaluettelo
Glosaro
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografia
Bibliografio
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Hakemisto
Indekso
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie