Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Enhavtabelo
Innehållsförteckning
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Listo de Figuroj
Lista av figurer
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Listo de Tabloj
Tabellförteckning
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apendico
Appendix
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosaro
Ordlista
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografio
Bibliografi
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Indekso
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie