Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Enhavtabelo
Содержание
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Listo de Figuroj
Список тезисов
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Listo de Tabloj
Список таблиц
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apendico
Приложения
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosaro
Глоссарий
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografio
Библиография
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Indekso
Индекс, указатель
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie