Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Enhavtabelo
Spis treści
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Listo de Figuroj
Wykaz danych
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Listo de Tabloj
Wykaz tabel
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apendico
Aneks
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosaro
Słowniczek
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografio
Bibliografia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Indekso
Indeks
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie