Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table of Contents
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
List of Figures
Lista de Figuras
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
List of Tables
Lista de Tablas
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
Apéndice
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossary
Glosario
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliography
Bibliografía
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Índice Alfabético
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie