Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table of Contents
Содержание
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
List of Figures
Список тезисов
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
List of Tables
Список таблиц
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
Приложения
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossary
Глоссарий
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliography
Библиография
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Индекс, указатель
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie