Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table of Contents
Spis treści
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
List of Figures
Wykaz danych
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
List of Tables
Wykaz tabel
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
Aneks
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossary
Słowniczek
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliography
Bibliografia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Indeks
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie