Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table of Contents
목차
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
List of Figures
인물 리스트
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
List of Tables
표 리스트
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
부록
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossary
어휘 사전
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliography
관계 서적 목록
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
인덱스 (색인)
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie