Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Table of Contents
Tartalomjegyzék
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
List of Figures
Ábrák listája
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
List of Tables
Táblázatok listája
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
Függelék
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glossary
Szójegyzék
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliography
Bibliográfia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Tárgymutató
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie